Acht gemeenten waaronder Moerdijk, ondertekenen convenant nieuwe bibliotheek

Convenant is basis voor solide samenwerking

Vandaag ondertekenden de wethouders van genoemde gemeenten het convenant. De 8 betrokken gemeenten en de bibliotheek zien het convenant als een solide basis voor een optimale regionale samenwerking. Met het convenant behouden gemeentes flexibiliteit in lokale keuzes. Tevens biedt het meer zekerheid over de toekomst van Bibliotheek West-Brabant. Het convenant beschrijft hoe gemeentes en bibliotheek gezamenlijk afstemmen en samenwerken.

Toegang en continuïteit van dienstverlening

Het aangaan van dit convenant zorgt voor het in stand houden van een kwalitatief goed bibliotheeknetwerk in de regio. Dat is van belang voor inwoners van de betrokken gemeenten. Inwoners hebben zo altijd toegang tot dienstverlening. Zo is in het convenant vastgelegd dat elke gemeente een fysiek uitleenpunt houdt.

Voldoende ruimte voor lokale keuzes

Naast de voordelen van efficiency door de schaalvergroting, is er voor de betrokken gemeentes voldoende ruimte voor eigen lokale keuzes. Iedere gemeente die aangesloten is bij de Bibliotheek West-Brabant neemt een basispakket af. Dit basispakket (leesbevordering en bestrijding laaggeletterdheid) is onderdeel van het convenant. Extra producten en diensten die een gemeente in zijn subsidiebeschikking opneemt zijn deel van het pluspakket.

Voorbereid op de toekomst

Door de schaalvergroting kan de nieuwe bibliotheek zich nog beter voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst, zoals verdieping en uitbreiding van de dienstverlening aan inwoners van de betrokken gemeenten. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van bibliotheken als plaatsen waar ontmoeten en ontdekken centraal staan. En voor de ontwikkeling en invoering van programma’s die gericht zijn op het bestrijden van laaggeletterdheid, het stimuleren van leesplezier, mediawijsheid en het schoolbibliotheekwerk.

Bij de Bibliotheek West-Brabant werken 90 bibliotheekprofessionals en ruim 200 vrijwilligers, die dagelijks vanuit 27 vestigingen en servicepunten, 6 Taalhuizen en ruim 100 scholen voor de inwoners klaar staan.

(Foto's: Gemeente Moerdijk)

Beelden bij dit artikel