Aanpassingen in beleid Blauwe Zone Willemstad

Op 6 maart jl. heeft u op KijkopMoerdijk kunnen lezen dat de blauwe zone weer in werking is getreden, maar de gemeente Moerdijk heeft vanmorgen een bericht naar buiten gebracht dat er enkele aanpassingen zijn doorgevoerd. De grootste aanpassing is wel dat de blauwe zone van donderdag t/m zondag het hele jaar door zal gelden en niet slechts tot 1 november zoals eerder werd verkondigd.

De aanpassingen zijn doorgevoerd na een evaluatie met direct betrokkenen. De aanpassingen zullen zijn:

  • De parkeerschijfzone geldt met ingang van 27 maart 2018 het hele jaar van donderdag tot en met zondag van 11.00 – 21.00 uur;
  • De parkeerschijfzone geldt voor de gehele vesting, met uitzondering van de parkeer-voorzieningen bij de Grimhoek, het Mauritshuis en een deel van het parkeerterrein van de Jumbo;
  • Voor ligplaatshouders vervalt de optie lang parkeren bij de Kogelvangers, evenals de bezoekerskaarten (in verband met parkeermogelijkheid bij de Jumbo);
  • Bewoners ontvangen 25 bezoekerskaarten die ontheffing voor één dag verlenen;
  • De proef met de verkeersregelaarsblokkers wordt voortgezet en in een later stadium geëvalueerd.