Aannemer: Aanleg haven Zevenbergen gaat 3 miljoen meer kosten

De aanleg van de Zevenbergse haven gaat volgens de aannemerscombinatie ruim € 3 miljoen meer kosten dan gepland. Dat blijkt uit het definitieve ontwerp dat de aannemerscombinatie heeft ingediend. De gemeente stelt zich op standpunt dat de aannemer zich zo veel mogelijk aan het bestaande contract en budget moet houden.

De afgelopen periode heeft het projectteam van de aannemerscombinatie Colijn/Rasenberg/Van den Herik en de gemeente het havenontwerp technisch uitgewerkt. Dit leidt tot een aantal nieuwe inzichten. Het gaat hierbij onder meer om het gebied tussen het Haveneind en de Kristallaan, waar allerlei obstakels in de bodem zitten. Verder vragen oude kademuren in de grond om een aangepaste damwandconstructie en aanvullend onderzoek naar niet-gesprongen explosieven. Het totale pakket aan aanpassingen dat de aannemer voorstelt, brengt ruim 3 miljoen aan extra kosten met zich mee. De gemeente is het niet eens met deze meerkosten.

De Zevenbergse haven wordt heropend omdat de Roode Vaart een belangrijke rol gaat spelen voor de zoetwatervoorziening in de regio. Daarom wordt de terugkeer van het water mogelijk gemaakt door bijdragen van het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Zeeland en het waterschap Brabantse Delta. In totaal investeren zij zo’n € 20 miljoen in de aanleg van de haven. De gemeente Moerdijk investeert zelf € 2,8 miljoen in de herinrichting van de kades en de Markt.

Wethouder Thomas Zwiers: “Hoewel het dus een gezamenlijk project is van verschillende overheden, heeft de gemeente Moerdijk de rol van opdrachtgever. In die rol zijn we in discussie met de aannemerscombinatie over de aanpassingen en de meerkosten.” Zwiers heeft vertrouwen in de aanpak: “Juist doordat we heel zorgvuldig te werk gaan, komen dit soort zaken in dit vroege stadium aan het licht. We willen er ook open over zijn naar de gemeenteraad en de inwoners. We beseffen terdege dat het om gemeenschapsgeld gaat. Daar springen we niet lichtvaardig mee om.”

Over veruit het grootste deel van de geplande werkzaamheden zijn de gemeente en de aannemerscombinatie het eens. Daarnaast is er vertrouwen in de kundigheid van de aannemer om de werkzaamheden in het centrum te realiseren. Wethouder Désirée Brummans: “Daarom heeft het de voorkeur van het college, en ook van de aannemerscombinatie, om de geschilpunten die we hebben te isoleren en met elkaar op te lossen tijdens de uitvoering van het werk. Dan kunnen de werkzaamheden volgens planning starten, want het is nog steeds de bedoeling dat eind 2019 het water door de Zevenbergse haven stroomt.”

Brummans benadrukt dat de gemeente niet blij is met de ontstane discussie “Maar we zijn ook realistisch: je kunt niet verwachten dat een groot en complex project als dit zonder een enkele strubbeling verloopt. Daarop moet je voorbereid zijn, en dat zijn we. We hebben vertrouwen in de kwaliteiten van de aannemerscombinatie. We werken constructief samen en rekenen er vooralsnog op dat we er samen uitkomen.”

(Afbeelding Gemeente Moerdijk)